Ver Carta

Nigiri (2 piezas)

Nigiri Toro

Nigiri Toro

9,00€

Nigiri Chu toro

Nigiri Chu toro

8,00€

Nigiri Atún rojo

Nigiri Atún rojo

8,00€

Nigiri Salmón

Nigiri Salmón

7,00€

Nigiri Pescado blanco
Nigiri Vieira

Nigiri Vieira

9,00€

Nigiri Langostino tigre
Nigiri Anguila asada
Nigiri Buey tataki

Nigiri Buey tataki

7,00€

Nigiri Ikura (huevas de salmon)
Nigiri Vieira flameada
Nigiri Hamachi (pez limón)
Nigiri Caballa

Nigiri Caballa

6,00€

Nigiri Calamar

Nigiri Calamar

8,00€

Nigiri Uni (erizo de mar)